Huurvoorwaarden

 

Deze voorwaarden hebben betrekking op de huurovereenkomst van het genoemde verhuurartikel(en), welke is gesloten tussen verhuurder Partijtjefeest.nl en de huurder.

 

Huurprijs:

Alle genoemde bedragen zijn per dag, inclusief 21% BTW en exclusief borg.

De huurprijs voor het genoemde verhuurartikel(en) dient voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan, dit kan door een overboeking vooraf of betaling via iDeal.

Indien de huurder kiest voor een overboeking vooraf, dan zal de borgsom ook meteen gefactureerd worden.

Bij betaling met iDeal wordt de borgsom apart gefactureerd, dit bedrag wordt teruggestort binnen 3 dagen na afloop van de huurperiode.

 

Legitimatie:

De huurder is verplicht een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan de verhuurder te verstrekken, wanneer de verhuurder hierom vraagt.

 

Huurperiode:

De huurperiode staat vermeld in de huurovereenkomst tussen verhuurder Partijtjefeest.nl 

en de huurder. Indien de datum en/of tijden worden overschreden is de huurder aan de verhuurder een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd, ter hoogte van 100% van het in de huurovereenkomst afgesproken huurbedrag.

Bij te vroeg terug bezorgen moet er toch de volledige huursom worden betaald.

 

Huurperiode verlengen:

De huurder kan in overleg met de verhuurder de huurtermijn verlengen, tenzij het gehuurde artikel al is verhuurd aan een andere huurder.

 

Ophalen en retourneren:

Indien de huurder het verhuurartikel(en) komt ophalen is de huurder zelf verantwoordelijk voor het in goede staat vervoeren en het retourneren van het gehuurde artikel(en). In de overeenkomst staat op welk tijdstip het gehuurde artikel(en) kan worden opgehaald en teruggebracht op het volgende adres:

 

Noordeindseweg 228-C

2651 LK Berkel en rodenrijs

 

Bezorgen:

Indien er een bezorging overeengekomen is, dan wordt het genoemde verhuurartikel(en) afgeleverd op de avond voor gebruik en weer opgehaald op de avond na gebruik (tenzij anders schriftelijk overeengekomen).

Wanneer het gehuurde artikel(en) bezorgd en/of opgehaald wordt, dient er ten alle tijde iemand aanwezig te zijn om het gehuurde artikel(en) in ontvangst te nemen en/of over te dragen.

De plek waar het gehuurde artikel(en) afgeleverd en/of opgehaald wordt, dient toegankelijk te zijn.

 

De eerste 5 km gratis bezorging, daarna €0,50 /km tót maximaal 25km per enkele rit.

Indien de huurder kiest voor een overboeking vooraf, dan zullen de bezorgkosten ook meteen gefactureerd worden.

Bij betaling met iDeal worden de bezorgkosten apart gefactureerd, indien de bezorging afwijkt volgt een nacalculatie met de exacte kosten en ook worden eventuele parkeerkosten in rekening gebracht.

 

 

Beperking gebruik:

Het is niet toegestaan het gehuurde artikel(en) aan derden te verhuren, mits anders overeengekomen.

De huurder mag geen veranderingen aan het gehuurde object(en) aanbrengen, het bewerken van het gehuurde artikel(en) in welke vorm dan ook, is niet toegestaan.

  

Aansprakelijkheid huurder: 

De huurder is verplicht om maatregelen te nemen om schade aan het gehuurde artikel(en) te voorkomen.

De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurperiode aan het gehuurde artikel(en) is toegebracht.

 

Schade ontstaan aan het gehuurde object of diefstal:

Indien er aan het gehuurde artikel(en) schade is ontstaan, dient u dit direct te melden.

De verhuurder heeft dan het recht om hiervoor kosten in rekening te brengen of de borgsom in te houden.

Kosten vanwege diefstal, vermissing e.d. worden volledig op de huurder verhaald.

 

Vrijwaring voor schade:

De huurder vrijwaart Partijtjefeest.nl voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade, welke mocht uitvloeien uit het gebruik van het gehuurde artikel(en). Betreden van het gehuurde artikel(en) is dan ook op eigen risico,

de verhuurder is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of letsel.

 

 Team Partijtjefeest.nl